Predaj holubov


S kapacitných dôvodov odpredáme niekoľko chovných a závodných holubov .V prípade záujmu ma neváhajte kontaktovať.

tel: +421944974149
e-mail: boris.jelus@gmail.com

SK-18-0405-1127 h (starý krúžok 20) cena:30 €

Rodokmeň stará matka : SK-18-0405-1127

Rodokmeň otca: SK-18-0405-1127

Rodokmeň starý otec: SK-18-0405-1127

SK-18-0405-655 h ( starý krúžok 20) cena: 30 €

Koopman x Van Dyck

Rodokmeň matka SK-18-0405-655

Rodokmeň stará matka: SK-18-0405-655

Rodokmeň otca: SK-18-0405-655

Rodokmeň starý otec: SK-18-0405-655

SK-20-0405-479 h cena: 30 €

Koopman x Van Dyck

Rodokmeň matky: SK-20-0405-479

Rodokmeň otca: SK-20-0405-479

SK-18-0777-172 H (starý krúžok 20) cena: 30 €

Van Dyck

Rodokmeň: SK-18-0777-172

SK-19-0405-1287 ha (starý krúžok 20) cena: 30 €

Vandenaabele

Rodokmeň starý otec: SK-19-0405-1287

Rodokmeň otec: DV-19-06687-933

Rodokmeň stará matka: SK-19-0405-1287

Rodokmeň matka :DV-19-06687-933

Rodokmeň: SK-19-0405-1287

Rodokmeň stará matka: SK-19-0405-1287

Rodokmeň matka DV-19-06687-909

Rodokmeň starý otec: SK-19-0405-1287

Rodokmeň otec: DV-19-06687-909

SK-19-0405-1289 h (starý krúžok 20) cena: 30 €

Vandenaabele 

Rodokmeň otca DV-19-06687-933

Rodokmeň matka:dv-19-06687-933

Rodokmeň: SK-19-0405-1289

Rodokmeň matka: DV-19-06687-909

Rodokmeň matka: DV-19-06687-933

SK-19-0405-44 ha (starý krúžok 20) cena: 30 €

Dieter Wohr

Rodokmeň otec: SK-19-0405-44

Rodokmeň: DV-18-0828-760

Rodokmeň SK-19-0405-44

SK-20-0405-260 h cena: 30 €

Dieter Wohr

Rodokmeň  otec: SK-20-0405-260

Rodokmeň DV-18-0828-760

Rodokmeň SK-20-0405-260

SK-17-0107-1459 HA Van Loon  cena:  50 €

Rodokmeň: SK-17-0107-1459 HA

SK-19-0107-1653 H Heremans  cena: 50€

Rodokmeň: SK-19-0107-1653

SK-19-02001-1156 H Koopmann×Verstraete cena: 50€

Rodokmeň: SK-19-02001-1156

SK-16-0107-398 H  cena: 50€

Rodokmeň: SK-16-0107-398

SK-13-0101-1548 ha cena:40€

Rodokmeň SK-13-0101-1548

SK-19-02001-1152 H Heremans cena: 50€

Rodokmeň SK-19-02001-1152

SK-17-0107-1429 h  cena: 50€

Rodokmeň SK-17-0107-1429